Szanowni Państwo. Zwracamy się do Państwa z prośbą o ocenę swojego zadowolenia korzystania z usług Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie. Bardzo zależy nam na poznaniu Państwa opinii a wnioski wyciągnięte z badania pozwolą na podwyższenie standardu usług świadczonych przez Urząd. Ankieta jest anonimowa i dziękujemy za jej wypełnienie.

Błąd! Proszę zaznaczyć jedną z opcji

Zaznacz odpowiednio

Oceniane obszary

 • Źle
 • Słabo
 • Dostatecznie
 • Dobrze
 • Bardzo dobrze

Jak ocenia Pan/ Pani wizerunek Urzędu ?

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Oznakowanie wewnętrzne Urzędu
 2. Atrakcyjność i przejrzystość strony internetowej
 3. Stan wizualny pomieszczeń Urzędu

Indywidualne podejście do Klienta

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Czytelność formularzy
 2. Zaangażowanie wobec Klienta
 3. Szacunek wobec Klienta
 4. Indywidualne podejście do Klienta
 5. Kultura osobista i wizerunek urzędnika

Kompetencje urzędników

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Wiedza i umiejętności
 2. Sposób udzielania informacji
 3. Zrozumiały sposób wypowiedzi
 4. Uprzejmość i życzliwość
 5. Pomoc w załatwieniu sprawy

Terminowość obsługi sprawy

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Szybkość obsługi na stanowisku
 2. Informacja o terminie załatwienia sprawy
 3. Dotrzymanie terminu załatwienia sprawy
 4. Czas oczekiwania na decyzję (rozwiązanie sprawy)
 5. Kompleksowy sposób świadczenia usług

Rzetelność obsługi

 • Źle 1
 • Słabo 2
 • Dostatecznie 3
 • Dobrze 4
 • Bardzo dobrze 5
 1. Rzetelność i przejrzystość załatwienia sprawy
 2. Obiektywizm w załatwieniu sprawy
 3. Zgodność z przepisami załatwienia sprawy
 4. Staranność urzędnika w obsłudze sprawy

Metryka Klienta